FWIS prisutdelning 2017

Julia Uddén, minister Helene Hellmark Knutsson och Kirsten Leistner vid firandet av For Women in Science 2017. Foto: Emma Burendahl

Prisceremoni L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi


Datum: onsdag 7 mars
Endast på inbjudan

Huvudtalare och prisutdelare
Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning

I samband med prisutdelning hålls ett panelsamtal om jämställdhet med Astrid Söderbergh Widding (rektor Stockholms universitet), Fredrik Bondestam (expert vid Nationella sekretariatet för genusforskning) och Maria Tenje (vice ordförande Sveriges unga akademi). Moderator Gabriella Ahlström.

FWIS logo

Priset är ett gemensamt inititav av Sveriges unga akademi, L'Oréal Sverige och Svenska Unesco-rådet. Två framstående kvinnor inom forskning belönas för sina meriter samt utveckling mot självständighet med syftet att uppmuntra en fortsatt forskarkarriär.

Mer information

Om L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi

Lovande unga kvinnor inom naturvetenskap och teknik prisas den 7 mars

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm