Kortfilmsfestival

Bild från filmen Real Artists.

A better tomorrow: Kortfilmsfestival <3 Forskarsamtal


Filmer

Sveriges Kortfilmfestival i samarbete med LadyBug Festival och Sveriges unga akademi är stolta över att få presentera programpunkten ”En bättre morgondag”. Vi ser några utvalda kortfilmer med fokus på forskning och framtid och med avstamp i filmerna samtalar vi sedan med en panel av forskare om allt i från artificiell intelligens och människor på flykt till kärlek och karuseller.

Panel:

Jens Hjerling Leffler, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, ledamot i Sveriges unga akademi
Gabriel Skantze, robotforskare vid Kungliga Tekniska högskolan, ledamot i Sveriges unga akademi
Sara Strandberg, partikelfysiker vid Stockholms universitet, ledamot i Sveriges unga akademi

Samtalsledare:

Robert Lagerström, IT-forskare vid KTH och ledamot i Sveriges unga akademi
Aase Högfeldt, grundare och konstnärlig ledare för LadyBug Festival

Vi välkomnar alla att delta, och vill alldeles särskilt få med barn och ungdomar!

Sveriges unga akademis ledamöter: Jens Hjerling Leffler, hjärnforskare, Karolinska Institutet, Sara Strandberg, partikelfysiker, Stockholms Universitet, Gabriel Skantze, robotforskare, Kungliga Tekniska högskolan Foto: Hjerling Leffler, Lagerström, Skantze: Erik Thor/SUA, Strandberg: Alexander Mahmoud/Nobel Center

Arrangörer logotyper

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm