Mia Phillipson Foto: Erik Thor

Mia Phillipson, forskningspolitisk talesperson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Akademin på Curie debatt: hög tid kvalitetssäkra processen för BUL-tjänster


I oktober började nya regler för så kallade meriteringsanställningar gälla, ett positivt steg som akademin argumenterat för, men hur det ska gå till är lämnat därhän. Sveriges unga akademi föreslår nu en tydlig och nationellt harmoniserad process med förhoppningen att lärosätena kan enas om en gemensam väg för hur utvärdering och befordran av universitetslektorer ska ske.

Läs debattartikeln på Tidningen Curie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Om vi inte har ett konkret sätt att implementera de efterlängtade reglerna riskerar förändringen i högskoleförordningen bli en pappersprodukt. Vi tar upp stafettpinnen igen här och hoppas bidra till en mer robust och transparent process, nationellt och för alla ämnesområden, säger akademins forskningspolitiska talesperson Mia Phillipson.

I akademins förslag klargörs ansvarsfördelning på olika nivåer och behovet av tydliga kriterier för forsknings- och undervisningskvalitet samt akademiskt ledarskap. Vidare understryks att sakkunniga ska krävas och att dessa ska utses på fakultetsnivå eller högre.

Schematisk bild process

Schematisk skiss av den föreslagna processen för att utvärdera biträdande universitetslektorer inför eventuell befordran (klicka för pdf, öppnas i nytt fönster). Bild: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm