ForskarFredag 2017

Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Katarina Wadstein MacLeod, docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola spelar Expedition Mundus med högstadie- och gymnasieelever i Huddinge/Södertörn. Foto: Robert Lagerström/Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi spelade Mundus runt om i landet på ForskarFredag


ForskarFredag arrangerades den 29 september över hela landet. Akademins ledamöter och alumner ledde vetenskapsspelet Expedition Mundus med skolklasser på Framtidsmuseet i Borlänge, i Falköping, på Vattenhallen i Lund och på Vetenskapens hus och i Södertörn/Huddinge i Stockholm.

Vetenskapsspelet Expedition Mundus Länk till annan webbplats. går ut på att med hjälp av vetenskaplig metod utforska en ny värld – Mundus. Spelet utgör en effektiv icebreaker för att diskutera vetenskaplig metod.

– Att spela Expedition Mundus är verkligen kul, det väcker tankar om hur det kommer sig att vi vet saker inte bara som den fiktiva världen Mundus i spelet, utan även om den riktiga. Deltagarna på Södertörn var också så roliga att spela med, och riktigt vassa! säger Robert Lagerström.

ForskarFredag 2017

Game on! Katarina Wadstein MacLeod, docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola, och Robert Lagerström, docent i systemarkitektur och IT-säkerhet vid KTH, är redo. Foto: Anna Dreber Almenberg/Sveriges unga akademi

ForskarFredag

Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter där allmänheten träffar forskare och får se hur både spännande och vardagsnära forskning kan vara.

2017 arrangerades aktiviteter på 30 orter över hela Sverige. Lokala arrangörer var till exempel universitet och högskolor, science centers, kommuner, museum, forskningscenter, län och regioner. Målgruppen är den breda allmänheten, med en särskild inriktning på barn och unga. Besökarna möter forskare och forskning genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra spännande aktiviteter.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm