Akademimöte Uppsala Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Ordförande Kristian Pietras och vd Anna Wetterbom. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Akademimöte i Uppsala


Det senaste akademimötet ägde rum i Uppsala där Sveriges unga akademi träffades den 26–27 september. Vetenskapliga presentationer hölls och beredningsgrupperna för forskningspolitik, tvärvetenskap och utåtriktat arbete planerade kommande aktiviteter. Akademin hade glädjen att få välkomna Katarina Bjelke, Agneta Bladh och Patrik Hadenius som gäster under mötet.

Vetenskapliga presentationer hölls av Helena Filipsson, professor i kvartärgeologi vid Lunds universitet, Sandra Koskiniemi, biträdande universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet, Aryo Makko, Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study och docent i historia vid Stockholms universitet, och Sebastian Westenhoff, professor i biofysikalisk kemi vid Göteborgs universitet.

Vetenskapliga presentationer: Aryo Makko, Sandra Koskiniemi och Sebastian Westenhoff. (Klicka för förstoring) Foto: Anna Kjellström/Sveriges unga akademi

Vetenskaplig presentation: Helena Filipsson Foto: Anna Kjellström/Sveriges unga akademi 2. Vice ordf. Maria Tenje, ordf. Kristian Pietras och vd Anna Wetterbom leder mötet. 3. Tvärvetenskaplig speed-dating, i förgrunden Mia Phillipson och Marie Wiberg och till höger Sebastian Westenhoff och Alexandre Antonelli som utväxlar idéer om möjliga samarbeten. (Klicka för förstoring) Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Gäster

Sveriges unga akademi välkomnade Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala Universitet och ledamot i Sveriges unga akademis stiftelsestyrelse. Med sin erfarenhet bland annat som tidigare departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet berättade hon om den forskningspolitiska processen och Regeringskansliet, den så kallade beslutsmaskinen. Agneta Bladh, ordförande i Vetenskapsrådets styrelse och regeringens särskilda utredare av ökad internationalisering inom högre utbildning och forskning, och Maria Wilenius, jurist och utredningens huvudsekreterare, gästade också akademin. Agneta Bladh och Maria Wilenius berättade om Internationaliseringsutredningen och svarade på frågor, ett bra tillfälle då Sveriges unga akademi arbetade med sitt inspel till utredningen. Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning & Framsteg, gav en uppskattad crash course i populärvetenskapligt skrivande.

1. Patrik Hadenius drillar i populärvetenskapligt skrivande. 2. Katarina Bjelke 3. Agneta Bladh. (Klicka för förstoring) Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

1. Ordf. Kristian Pietras överlämnar ledamotsdiplom till Johanna Rosén, professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet. 2. Robert Lagerström och Helena Filipsson rapporterar från World Wide Meeting of Young Academies i Sydafrika som ägde rum i 20–21 juli. 3. Ledamöterna samlas inför mötet. (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm