SUA lopo inspel STRUT

Inledande inspel till Styr- och resursutredningen (STRUT)


En delegation från Sveriges unga akademi hade den 18 oktober förmånen att träffa Pam Fredman, den av regeringen utsedda särskilda utredaren, för att diskutera några av de frågeställningar som utredningen ska ta fram förslag för. Våra synpunkter kan läsas i sin helhet i det inspel som vi publicerat Pdf, 73.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Sveriges unga akademis inspel gällande STRUT (2 sidor) Pdf, 73.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Akademin värnar lärosätenas autonomi och betonar i inspelet att modeller för att styra och tilldela resurser till lärosäten måste vara kvalitetsdrivande så att framstående forskning och högre utbildning premieras. Den modell som används för att fördela resurser måste dessutom vara transparent och långsiktig. Akademin förespråkar att basanslagen ska fördelas konkurrensutsatt utifrån tydliga kvalitetskriterier och enligt en successivt ökande rörlig andel. Modellen för resursfördelning bör bygga på utvärdering av kvaliteten inom forskning och undervisning och så långt som möjligt ske genom mätbara parametrar, till exempel bibliometri, för att hålla nere arbetsbördan. Vi anser inte att samverkan kan mätas som en isolerad parameter utan bör vara kopplad till forskning och/eller utbildning. För att samverkan ska vara framgångsrik måste den baseras på forskning/utbildning av högsta kvalitet inom varje fält. Ett konkret förslag är därför att basanslagets eventuella nyckeltal för samverkan bör därför multipliceras med nyckeltal för forskning/utbildning inom relevant fält.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog med utredningen och många andra intressenter under det kommande året!

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm