Sebastian Westenhoff Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Sebastian Westenhoff Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

5 frågor till Sebastian Westenhoff om Nobelpriset i kemi


Sebastian Westenhoff, professor i biofysikalisk kemi vid Göteborgs universitet svarar på 5 frågor om årets Nobelpris i kemi.

Relaterar ditt fält till årets pris?

Absolut! Nobelpriset gick till tekniken som gör att vi kan se enzymers atomer. Min forskning handlar om att filma hur atomerna beter sig när ett enzym arbetar. Vi kan tänka oss att kemiprisets teknik kan avbilda alla delar i en bil, och i min forskning försöker vi förstå nu hur bilen fungerar när den åker.

Vad tycker du om Nobelkommittens val?

Det var ett bra val tycker jag. Det var många forskare som bidrog till framgången och urvalet kan inte ha varit lätt.

Är det något tidigare kemipris som du tycker är extra intressant och varför?

Jag har alltid tyckt om priser där konceptuella upptäckter belönas. Kemipriset 2014 är spännande, för pristagarna hade inte bara utvecklat ett mikroskop med mycket hög upplösning, de fick också utveckla helt nya koncept för att bryta sig genom ljusets diffraktionsbarriär.

Är det någon du tycker förtjänar/skulle ha fått ett kemipris som inte fått det?

Jag tycker kommittén gör ett utmärkt jobb, och de följer Alfred Nobels testamente, men ett område som jag personligen tycker är spännande är det så kallade "optogenetik", där enzymer används för att kontrollera hjärnströmmar och andra mekanismer på cellnivå med ljusblixter.

Vad har priset för betydelse?

Priset lyfter inte bara fram enskilda forskare, men hela kemiämnet och forskningen i sig blir synligt i debatten. Det är positivt framför allt i en tid där faktaresistens sprider sig.

Mer information

Sanna Koskiniemi kommenterar offentliggörandet i SVT Länk till annan webbplats.

Erik Lindahl kommenterar offentliggörandet i DI/Expressen TV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 frågor om Nobelpriset i fysiologi eller medicin till Mia Phillipson

5 frågor om Nobelpriset i fysik till Maria Tenje

5 frågor om Nobels Fredspris till Staffan I. Lindberg

5 frågor om Ekonomipriset till Anna Dreber Almenberg

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm