Sveriges unga akademis logo

Sveriges unga akademi har skrivit värdegrund


Värdegrundsdokumentet som nu tagits fram är ett rättesnöre för hur akademin agerar. Det handlar om frågor som fri åsiktsbildning, objektivitet och att respektera mänskliga rättigheter. Ett stort fokus ligger dock på vetenskap, värdegrundsdokumentet slår fast att ”Sveriges unga akademis verksamhet och våra representanters agerande ska främja forskningen i Sverige, med speciellt fokus på unga forskares situation”.

Läs Sveriges unga akademis värdegrund (1 sida) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

En grupp ledamöter inom akademin ledda av Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Helena Sandberg, docent i medievetenskap vid Lunds universitet och alumn till akademin sen i juni, har arbetat fram förslaget som sedan godkänts av samtliga ledamöter i Sveriges unga akademi.

– Vi är mycket stolta över att ha stött och blött dessa frågor, även om mycket ter sig självklart ger det en signal om att vi tycker det här är viktigt. Akademin arrangerade nyligen en seminarieserie om forskningsetik och att då och då dryfta värderingsfrågor är något alla bör ägna sig åt är vårt råd, säger Staffan I. Lindberg.

Värdegrunden är förankrad i svensk lagstiftning och de grundläggande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta Universitatum. Magna Charta Universitatum kom till år 1988 och ses som de europeiska universitetens rättighetsförklaring.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm