Maria Tenje Foto: Markus Marcetic/Sveriges unga akademi

Maria Tenje Foto: Markus Marcetic/Sveriges unga akademi

5 frågor om Nobelpriset i fysik till Maria Tenje


Akademins vice ordförande, Maria Tenje, docent i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet och Lunds universitet, svarar på 5 frågor om årets Nobelpris i fysik.

Relaterar ditt fält till årets pris?

Nej, det ligger långt ifrån min forskningsinriktning där vi forskar fram alternativ till djurförsök.

Vad tycker du om Nobelkommitténs val?

Det är ett bra och ett förväntat val. Helt klart en av dem jag hade satsat pengar på om jag vore spelbenägen. Kul att priset tilldelas så snart efter observationen, det känns modernt. Det här priset tydliggör också vikten av samarbete mellan teoretiker och experimentalister – det är när vi arbetar tillsammans med olika fokus som vi kommer extra långt!

Är det något tidigare fysikpris som du tycker är extra intressant och varför?

2014 års pris till den blå LED:en tycker jag om eftersom det visar att fysik också innehåller teknisk forskning.

Är det någon du tycker förtjänar/skulle ha fått ett fysikpris som inte fått det?

Det finns en rad framstående kvinnliga forskare som man tyvärr har ignorerat under tidigare års val, såsom Jocelyn Bell som var den som upptäckte den första pulsaren men trots det inte ingick i den gruppering som fick 1974 års fysikpris.

Vad har priset för betydelse?

Det fungerar som inspiration för forskare – både unga och gamla – och det är en morot jag tror många strävar mot. Det är ett erkännande för de fantastiska forskningsinsatser som pristagarna har genomfört och det fungerar som ett mycket viktigt redskap i forskningskommunikation till allmänheten.

Mer information

5 frågor om Nobelpriset i fysiologi eller medicin till Mia Phillipson

5 frågor om Nobelpriset i kemi till Sebastian Westenhoff

5 frågor om Nobels Fredspris till Staffan I. Lindberg

5 frågor om Ekonomipriset till Anna Dreber Almenberg

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm