Sveriges unga akademi

Regeringsbeslut om tydligare karriärvägar för unga forskare


Mitt i semestern kom det till slut det utlovade regeringsbeslutet som ändrar högskoleförordningen och ger biträdande lektorer rätt till prövning för befordran till lektor och tillsvidareanställning.

Sveriges unga akademi välkomnar beslutet och nu fortsätter vi att arbeta för att meriteringsanställningar införs på ett ansvarsfullt sätt på svenska lärosäten. För att de biträdande lektoraten ska fungera väl behövs bland annat:

  • öppen och transparent utlysning av tjänster,
  • tillräckliga resurser och stöd till den som rekryteras,
  • tydliga kriterier för befordran och att de är kända från start,
  • kvalitetssäker utvärdering mot kriterierna och modiga universitetsledningar som vågar säga nej till befordran om den biträdande lektorn inte uppfyller kraven.

Vi tror också att det behövs en nationell dialog om hur de biträdande lektoraten utformas och utvärderas och att nationell enhetlighet - där det går - är positivt för att främja mobilitet mellan lärosäten.

För att driva på dialogen om biträdande lektorat, och relaterade karriärfrågor, inom och mellan lärosätena har vi inlett en seminarieserie om karriärfrågor. Det första seminariet hölls på Uppsala universitet i våras och näst på tur står SLU (Uppsala) den 11 oktober och KTH den 15 november.

Regeringen har också beslutat att ge Universitetskanslärämbetet i uppdrag att följa upp unga forskares anställningsvillkor för att se om det behövs ytterligare åtgärder.

Mer information

Sveriges unga akademis inspel om meriteringsanställningar

Regeringens beslut om biträdande lektorat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens beslut om uppdraget till Universitetskanslärämbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm