Jens Hjerling Leffler, Kristian Pietras och moderator Lena Söderström under Science cafeet i Almedalen Foto: Sveriges unga akademi

Science café i Almedalen om öppen vetenskap i medicinsk forskning


Kristian Pietras och Jens Hjerling Leffler diskuterade möjligheter och utmaningar med öppen vetenskap inom medicinsk forskning.

Se science cafeet som video ovan. Film: Vetenskap & Allmänhet

Vikten av peer review, forskares roll som experter i samhället, patienternas inflytande i klinisk forskning och många andra frågor diskuterades tillsammans med publiken. Kristian Pietras och Jens Hjerling Leffler betonade ”peer:et” i peer review, att just forskare granskar. Att många granskar räcker inte ifall dessa inte har expertisen. De uppmanade också andra forskare att vara aktiva och inte överlåta debatten om open science till andra aktörer.

Science caféet hölls tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och modererades av Lena Söderström. Kristian Pietras är professor i molekylär medicin vid Lunds universitet och ordförande i Sveriges unga akademi, Jens Hjerling Leffler är hjärnforskare vid Karolinska Institutet och ledamot i Sveriges unga akademi.

Sveriges unga akademi medverkar i ytterligare ett samtal om open science i Almedalen: Öppen vetenskap – för dialog, delaktighet och demokrati, onsdag 5 juli kl. 13.00–14.30, DIK:s trädgård, Klosterbrunnsgatan 3. Arrangör: Svensk biblioteksförening i samarbete med Vetenskap & Allmänhet

Ställningstaganden om öppen vetenskap

Sveriges unga akademi har tillsammans med övriga europeiska unga akademier och Global Young Academy arbetat fram ställningstaganden om Open Data och Open Access som överlämnades till EU-kommissionen 2016. Akademin ingår också i den rådgivande grupp som Kungliga biblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inrättat som stöd för sitt arbete som samordnande myndighet för införande av principer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Mer information

Vetenskap & Allmänhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se bilder från cafeet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm