Guidad båttur på Gullmarsfjorden under Forskarmöten 2016, i förgrunden ledare Helena Sandberg, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet och deltagare Henning. Klicka för förstoring. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi 

Forskarmöten 2017


9–11 augusti arrangeras Sveriges unga akademis sommarforskarskola på Västkusten. Under tre dagar varvas strukturerade gruppdiskussioner om forskning med utflykter och studiebesök. Akademins ledamöter från olika fält, från språkforskning till teknik- och social förändring och medicin, är ledare.

Under Forskarmöten ägnas en stor del åt samtal mellan deltagare och forskare i smågrupper om 3–4 deltagare per forskare på ett roterande schema. På så sätt får deltagarna chans att träffa alla de olika forskarna, höra om just deras fält och ställa frågor. Forskarmöten är utformat för att vara informellt så att deltagarna ska känna att de kan fråga om allt de undrar över och lära känna forskarna. Akademins sommarforskarskola genomförs i år för fjärde gången.

Anna Rising Foto: Anna Simonsson

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm