Björn O. Nilsson Foto: Peter Knutsson

Stiftelsen för Sveriges unga akademi välkomnar Björn O. Nilsson som ny styrelseordförande


Den 24 oktober tillträder Björn O. Nilsson som styrelseordförande för Stiftelsen för Sveriges unga akademi. Nilsson avslutar i november uppdraget som vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Stiftelsestyrelsen ansvarar för att akademin kan fortsätta att bedriva sin verksamhet långsiktigt.

Björn O. Nilsson har en doktorsexamen i biokemi från Kungliga Tekniska högskolan, och har haft en lång karriär med flera ledande roller inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Sedan 2008 har Nilsson haft uppdraget ett leda IVA som vd för organisationen. Han har ett flertal styrelseuppdrag, bland annat som ordförande för Stiftelsen för Strategisk Forskning, ledamot i ÅF AB och som ordförande i BioInvent International AB och Svenska Friidrottsförbundet. Björn O. Nilsson har också en framgångsrik karriär som medeldistanslöpare bakom sig, med en rad SM-guld. Han är född 1956.

– Jag har sedan Sveriges unga akademis bildades följt verksamheten med stort intresse, och det är med stor glädje jag tar plats i stiftelsestyrelsen. Min förhoppning är att min erfarenhet och mitt nätverk ska bli värdefulla bidrag för Sveriges unga akademi. Jag ser också fram mot att lära känna akademin och dess forskare närmare, säger Björn O. Nilsson, tillträdande ordförande för Stiftelsen för Sveriges unga akademi.

– Den samlade erfarenhet som finns i stiftelsestyrelsen är en stor tillgång för oss ledamöter i akademin och vi är mycket nöjda med att nu få välkomna Björn O. Nilsson som ny styrelseordförande! Hans erfarenheter från näringslivet och IVA blir ett lysande komplement till den vetenskapliga kompetens som finns bland akademins ledamöter. Samtidigt vill vi tacka avgående ordförande Jan-Eric Sundgren för hans engagemang som styrelseordförande, säger akademins ordförande, Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet.

Stiftelsestyrelsen

Björn O. Nilsson efterträder Jan-Eric Sundgren som varit ordförande i stiftelsestyrelsen sen akademin blev en självständig organisation 2013. Sundgren är professor i materialfysik och bl.a. ordförande i rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet. Övriga ledamöter i stiftelsestyrelsen är: Mats Benner, professor i forskningspolitik och vice rektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet; Katarina Bjelke, universitetsdirektör vid Uppsala Universitet och tidigare departementsråd vid Utbildningsdepartementet; Göran K. Hansson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning och Ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien; och Ingrid Sundström, vice ordförande i Wallenberg Foundations AB.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm