Camilla Svensson (avgående ordförande) Josefin Larsson, Sebastian Westenhoff, Aryo Makko, Gustaf Edgren, Katarina Wadstein Macleod och vd Anna Wetterbom. (Frånvarande: ny ledamot Johanna Rosén.) Klicka för förstoring. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Akademimöte och 6-årsdag


Den 3 juni träffades akademin i Stockholm för årets tredje akademimöte och för att fira 6-årsdagen och välkomna nya ledamöter. Kullen ledamöter från 2012 tackades av efter sina fem år. Akadmin fick också en ny ordförande, Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet.

Camilla Svensson välkomnar nya ledamöter. 1. Gustav Edgren 2. Josefin Larsson 3. Aryo Makko FKlicka för förstoring. oto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Camilla Svensson välkomnar nya ledamöter. 1. Katarina MacLeod 2. Sebastian Westenhoff 3. Nya ledamöter introducerades av akademiledningen på morgonen. Klicka för förstoring. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Akademin tackade också av och tog kärt avsked av ledamöterna som valdes in 2012: Stefan Arora Jonsson, Beatrice Crona, Palle Dahlstedt, Jenny Larsson, Klas Markström och Helena Sandberg. Även Sanja Bogojević som flyttar till Storbritannien för en tjänst vid University of Oxford tackades av.

De avgående ledamöterna Palle Dahlstedt, Beatrice Crona, Stefan Arora Jonsson, Jenny Larsson, Klas Markström och Helena Sandberg tillsammans med akademins vetenskaplige beskyddare Nobelpristagaren Torsten Wiesel vid invalet 2012. Foto: Hanna Hägg/Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi fick också ny ordförande och akademiledning. Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet tillträder som ordförande efter Camilla Svensson, docent i farmakologi vid Karolinska Institutet. Ny vice ordförande är Maria Tenje, docent i mikrosystemteknik vid Lunds universitet och Uppsala universitet.

Kristian Pietras Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

1. Avgående ledamöter: Palle Dahlstedt, Beatrice Crona, Klas Markström, Stefan Arora Jonsson, Jenny Larsson och Helena Sandberg får en ny akademipin som visar att de är alumner till Sveriges unga akademi. Foto: Anna Kjellström/Sveriges unga akademi 2. Staffan I. Lindberg och avgående ledamot Sanja Bogojević 3. Camilla Svensson lämnar över ordförandeskapet till Kristian Pietras. Klicka för förstoring. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm