Seminarieserie: Den gode forskaren


Hösten och våren 2016–2017 arrangerade Sveriges unga akademi och Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet seminarieserien ”Den gode forskaren” om forskningsetik. Fyra seminarier med olika infallsvinklar på temat hölls i Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå.

Sveriges unga akademi hade fört interna samtal om forskningsetik och det fanns en önskan om att lyfta dessa frågor. Då forskningsfusk klättrat högt på både den akademiska och mediala agendan under 2016, bland annat på grund av Macchiarini-skandalen, beslutade sig akademin för att gå från ord till handling. Under fyra seminarier runt om i landet diskuterades forskningsetiska dilemman och möjliga vägar framåt.

Etikseminariets panel i Lund

Lund-panel: Göran Sandberg, Maria Thuveson, Mats Johansson och Göran Hermerén. Foto: Ana Carla Beramendi/Sveriges unga akademi

1 (4) Forskningsfuskets ansikten, Lunds universitet 29 september 2016

Vi diskuterade och problematiserade forskningsfuskets många uttryck som grund för ett samtal om hur vi bättre förebygger forskningsfusk i vardagen. Viktiga frågor som seminariet lyfte var: Vad är vetenskaplig redlighet? Var finns frestelserna till att ta genvägar i forskningen? Hur förhindrar vi att fusk och oredlighet sker? Hur skapar vi ett klimat där vi alla tar ansvar för att forskningsfusk inte sker?

Program och medverkande

Broschyr med abstrakt och reflektioner Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Jonas Olofsson och Torun Lindholm Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Moderatorer: Jonas Olofsson, lektor i psykologi, Stockholms universitet och ledamot i Sveriges unga akademi, och Torun Lindholm, professor i psykologi vid Stockholms universitet och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

2 (4) Kan vi lita på forskningen? Om tillförlitlighet och reproducerbarhet, Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm 17 november 2016

Det är viktigt att forskningens framsteg blir kända och använda av politiker, intresseorganisationer, näringsliv, media och allmänheten. Vi diskuterade frågor som: hur kan vi vara säkra på att genombrott faktiskt är ett genombrott? Vad krävs för att kunna säga något med säkerhet?

Program och medverkande

Film (uppdelad enligt programmet)

Staffan I. Lindberg och Torun Lindholm inleder seminariet

Staffan I. Lindberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och ledamot i Sveriges unga akademi, och Torun Lindholm, professor i psykologi vid Stockholms universitet och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, hälsar välkomna och introducerar den tredje delen i seminarieserien. Foto: Sveriges unga akademi

3 (4) När blir forskning oetisk ur ett demokratiperspektiv? Göteborgs universitet 10 februari

Fokus för den tredje delen i serien var tre trender som utmanar till etiska överväganden för forskare i ett demokratiskt samhälle. För det första är demokratin, yttrandefriheten och den akademiska friheten under stark press idag på många håll i världen. För det andra så investerar djupt odemokratiska länder stort i forskning och söker samarbeten med etablerade universitet i demokratier. Slutligen så återfinns auktoritära tendenser som vill påverka forskningen också i Sverige.

Program och medverkande

Film (uppdelad enligt programmet)

Klas Markström, docent i matematik vid Umeå universitet och ledamot i Sveriges unga akademi. Foto: Sveriges unga akademi

Klas Markström, docent i matematik vid Umeå universitet och ledamot i Sveriges unga akademi. Foto: Sveriges unga akademi

4 (4) Vetenskapen och ansvaret för det möjliga, Umeå universitet 15 maj

Tema för den sista delen i serien var vetenskapliga framsteg som möjliggör stora förändringar, potentiellt både bra och skadliga, och vilket ansvar vi har för för dessa möjligheter. Den revolutionerande CRISPR/Cas9 metoden inom genteknik, automatisering och AI är exempel.

Program och medverkande

Broschyr med sammanfattning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm