For Women in Science Sverige logotype

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset 2018 med stöd av Sveriges unga akademi


Nu har Sveriges unga akademi glädjen att tillsammans med L'Oréal Sverige och Svenska Uncescorådet utlysa The L'Oréal-UNESCO For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi. Priset ska uppmärksamma två lovande kvinnor inom områdena naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik och delas ut den 6 mars 2018.

Rules and regulations Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

FWIS internationella webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi

The L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi ska främja, lyfta och uppmuntra kvinnors möjligheter inom forskning och hållbar utveckling genom att belöna dem tidigt i karriären inom områdena medicin, naturvetenskap, teknik och matematik.

Priset belönar två framstående kvinnor inom forskning för sina meriter samt utveckling mot självständighet med syftet att uppmuntra en fortsatt forskarkarriär. Prissumman om 150.000 kr vardera kommer ges till forskare som disputerat för upp till fyra år sedan och som är affilierade till ett lärosäte i Sverige. Pristagarna kommer också att erbjudas ett ettårigt mentorprogram i Sveriges unga akademis regi.

The world needs science, science needs women!

Initiativet till For Women in Science (FWIS) togs 1998 av Fondation L'Oréal och Uncesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap, kommunikation och kultur, för att stödja och uppmärksamma framstående kvinnor inom forskning. Ett ytterligare motiv för FWIS är att öka andelen kvinnor inom forskning, och att identifiera och lyfta fram kvinnliga förebilder. Fler kvinnor inom forskning ska ges möjlighet att nå ledande positioner, som deras manliga motsvarigheter får, så att kommande generationer ges förebilder som kan inspirera dem att bli forskare.

FWIS-programmet

Varje år delas det ut fem L'Oréal-UNESCO Awards, ett per kontinent, vid en ceremoni i Paris. Det utses också 15 Fellowships; ”International Rising Talents”, vilka ges till juniora forskande kvinnor från hela världen. Två kvinnor som fått L'Oréal-UNESCO Award har senare också fått Nobelpris: Elizabeth Blackburn, i fysiologi eller medicin 2009, och Ada Yonath, i kemi 2009.

Elisabeth Blackburn fick det internationella L'Oréal-UNESCO Award 2008 och tilldelades sedan också Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2009.

FWIS-programmet omfattar också regionala och nationella fellowships och det är det nationella priset som för andra gången nu utlyses i Sverige i ett samarbete mellan L'Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi. I Danmark finns FWIS etablerat sedan 2007 och i Finland sedan 2006. Sveriges unga akademis ledamot Maria Tenje fick den danska FWIS-priset 2009. De allra första FWIS-pristagarna i Sverige utsågs 2016, Annica Black-Schaffer och Kristiina Tammimies.

Svenska FWIS-pristagare 2016: Kristiina Tammimies och Annica Black-Schaffer Foto: Fredrik Persson

Kristina Tammimies, forskare i neuropsykiatri vid Karolinska Institutet, belönades för sin framgångsrika forskning inom genetik rörande autismspektrumsjukdomar”, och Annica Black-Schaffer, docent i kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet, ”för enastående forskningsresultat inom supraledning och dess spännande applikationer rörande kvantdatorer”.

Svenska For Women in Science-pristagare 2017 Kirsten Leistner och Julia Uddén. Foto: Emma Burendahl

2017 belönades Kirsten Leistner, fil. dr i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola, ”för hennes framgångsrika forskning rörande fundamental förståelse av katalysatorers temperaturberoende aktivitet. Hon har gjort en upptäckt som kan leda till utveckling av förbättrade katalysatorer” , och Julia Uddén, fil. dr i kognitiv neurovetenskap och Pro Futura-forskare vid Stockholms universitet,”för forskning som kännetecknas av intellektuell djärvhet och som syftar till att förstå hur människans språkliga kommunikation utvecklas” .

Maria Tenje Foto: Markus Marcetic

Sveriges unga akademis ledamot Maria Tenje, docent i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet och Lunds universitet, mottagare av FWIS Danmark 2009. Foto: Markus Marcetic

For Women in Science-programmet har också lanserat en omfattande webbplats, DiscovHer, där nyheter, information, rapporter samt undersökningar om kvinnor inom forskning publiceras. Där finns till exempel en land för land-genomgång av andelen kvinnor inom forskning.

Mer information

The For Women in Science Program Länk till annan webbplats.

DiscovHer Länk till annan webbplats.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm