Lotta Tomasson, Alexandre Antonelli och Kirsten Kraiberg Knudsen samtalar med publiken på caféet Soulstore. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Science café om tillit på Vetenskapsfestivalen


Akademin medverkade i ett science café under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Alexandre Antonelli, forskare inom biologisk mångfald, och astronom Kirsten Kraiberg Knudsen samtalade med publiken på tema tillit och vetenskaplig metod. Sveriges unga akademi arrangerade caféet tillsammans med Vetenskap & Allmänhet.

Formatet Science café innebär att publiken, efter en kort introduktion av de medverkande forskarna, styr samtalet med sina frågor. Vetenskap & Allmänhets Lotta Tomasson modererade samtalet. Frågorna till Kirsten Kraiberg Knudsen och Alexandre Antonelli varierade, till exempel undrade någon hur stort universum är, och andra undrade om likheter och skillnader mellan hur forskare och journalister arbetar. Forskarna fick också svara på frågor om hur vi kan veta att forskning verkligen är oberoende? Alexandre berättade att det finns en regel som säger att det måste anges i vetenskapliga artiklar om det finns partiskhet eller kopplingar till aktörer med särskilda intressen i den undersökta frågan, så kallad ”conflict of interest (COI)”. Både Kirsten och Alexandre uttryckte att de uppskattar arbetssättet inom forskning med granskning av utomstående experter, ”peer review”, och den kollektiva ansträngningen som forskare hela tiden utför när de bygger vidare på vad andra bidragit med i fältet. Avslutningsvis gav de rådet till publiken att vara nyfikna och kritiska.

 

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm