Akademimöte i Stockholm


26–27 april sammanträdde akademin på KTH och på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.

Robotforskare Gabriel Skantze presenterade Avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH och demonstrerade ”Furhat”, en robot som talar och interagerar till exempel med quiz och kortspel. Rektor Sigbritt Karlsson gästade akademin och diskuterade bland annat akademiskt ledarskap.

Dag två arrangerades mötet på Kungl. Vetenskapsakademien där ständige sekreteraren Göran K. Hansson presenterade verksamheten. Akademin välkomnade också generalsekreterare Cissi Askwall och chefsutredare Maria Lindholm från Vetenskap&Allmänhet som bland annat berättade om VA Barometern som årligen mäter allmänhetens förtroende för forskning.

Under mötets debattimme argumenterade vd Anna Wetterbom och ledamot Jens Hjerling Leffler möjligheter och utmaningar med Open Science.

Marie Wiberg, professor i statistik vid Umeå universitet, Kristian Pietras, professor i molekylär medicin, Robert Lagerström, docent i systemarkitektur och IT-säkerhet vid KTH, och Stefan Arora Jonsson, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, gav denna gång de mycket uppskattade vetenskapliga presentationerna med uppdateringar från sina respektive fält.

Bilder

1. Sigbritt Karlsson, rektor för KTH, gästar akademin 2. Marie Wiberg ger en vetenskaplig presentation 3. Kristian Pietras ger en vetenskaplig presentation (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

1. Robert Lagerström ger en vetenskaplig presentation. 2. Stefan Arora Jonsson ger en vetenskaplig presentation 3. Gabriel Skantze demonsterar roboten Furhat för Helena Filipsson och Marie Wiberg (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

1. Dag två arrangerades mötet på Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) 2. Ständige sekreteraren Göran K. Hansson berättar om KVA 3. Generalsekreterare Cissi Askwall presenterar Vetenskap&Allmänhet (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

1. Maria Lindholm, chefsutredare på Vetenskap&Allmänhet presenterar VA-barometern 2. Anna Wetterbom och Jens Hjerling Leffler argumenterar om Open Science under debattimmen 3. Ledamöter i gruppdiskussion (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm