Gruppbild vid aprilmötet Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Akademimöte i Stockholm

2017-04-26

26–27 april sammanträdde akademin på KTH och på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.

Robotforskare Gabriel Skantze presenterade Avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH och demonstrerade ”Furhat”, en robot som talar och interagerar till exempel med quiz och kortspel. Rektor Sigbritt Karlsson gästade akademin och diskuterade bland annat akademiskt ledarskap.

Dag två arrangerades mötet på Kungl. Vetenskapsakademien där ständige sekreteraren Göran K. Hansson presenterade verksamheten. Akademin välkomnade också generalsekreterare Cissi Askwall och chefsutredare Maria Lindholm från Vetenskap&Allmänhet som bland annat berättade om VA Barometern som årligen mäter allmänhetens förtroende för forskning.

Under mötets debattimme argumenterade vd Anna Wetterbom och ledamot Jens Hjerling Leffler möjligheter och utmaningar med Open Science.

Marie Wiberg, professor i statistik vid Umeå universitet, Kristian Pietras, professor i molekylär medicin, Robert Lagerström, docent i systemarkitektur och IT-säkerhet vid KTH, och Stefan Arora Jonsson, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, gav denna gång de mycket uppskattade vetenskapliga presentationerna med uppdateringar från sina respektive fält.

Bilder

Akademimöte med rektor Sigbritt Karlsson
Marie Wiberg
Kristian Pietras

1. Sigbritt Karlsson, rektor för KTH, gästar akademin 2. Marie Wiberg ger en vetenskaplig presentation 3. Kristian Pietras ger en vetenskaplig presentation (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

Robert Lagerström
Stefan Arora Jonsson
Gabriel Skantze och Furhat

1. Robert Lagerström ger en vetenskaplig presentation. 2. Stefan Arora Jonsson ger en vetenskaplig presentation 3. Gabriel Skantze demonsterar roboten Furhat för Helena Filipsson och Marie Wiberg (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

Akademimöte på Kungl. Vetenskapsakademien
Marie Wiberg
Cissi Askwall

1. Dag två arrangerades mötet på Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) 2. Ständige sekreteraren Göran K. Hansson berättar om KVA 3. Generalsekreterare Cissi Askwall presenterar Vetenskap&Allmänhet (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

Maria Lindholm
Anna Wetterbom och Jens Hjerling Leffler
Gruppdiskussion

1. Maria Lindholm, chefsutredare på Vetenskap&Allmänhet presenterar VA-barometern 2. Anna Wetterbom och Jens Hjerling Leffler argumenterar om Open Science under debattimmen 3. Ledamöter i gruppdiskussion (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk