Remissvar om samverkan

2017-04-28

Sverige är av tradition en kunskapsnation med en starkt innovationsdriven ekonomi. Sveriges unga akademi anser därför att samverkan mellan våra lärosäten och samhället i stort är något självklart, viktigt och positivt. I sitt remissvarPDF på rapporten ”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle” (N2017/00055/IFK) pekar dock akademin på flera direkta brister i rapporten som gör den olämplig som grund för en modell för bedömning av samverkan och fördelning av basanslaget.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk