Salong: Skola på Vetenskaplig grund


Den 19 april arrangerade vi för tredje gången en ”hemma hos-salong”, denna gång på temat skola på vetenskaplig grund. Tre inbjudna talare från skola, forskning och politik inledde salongen som modererades av ledamot Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik.

Thomas Strand, Elisabeth Nihlfors och Per Kornhall Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Salongen ägde rum över en bit mat hemma hos Nina Rehnqvist, ordförande för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Våra inbjudna talare var: Per Kornhall, fil. dr i växtsystematik, gymnasielektor och författare, Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, och Thomas Strand, riksdagsledamot (S), ordförande Rifo Sällskapet för Riksdagsledamöter och Forskare. Efter de inledande presentationerna fortsatte samtalet i mindre grupper till kaffet.

Lyssna till salongen

Den inledande delen av Skola på vetenskaplig grund spelades in i Akademipodden och finns att lyssna till här.

Mer information

Program

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm