Sveriges unga akademi stödjer March for Science


Lördagen den 22 april 2017 äger March for Science rum i Stockholm och mer än 400 andra städer runt om i världen. Genom att delta i manifestationen tar akademin ställning för forskningen och vetenskapen.

Camilla Svensson Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

Läs March for Science Manifest (svenska) Pdf, 250.4 kB, öppnas i nytt fönster.

– Självklart står vi upp för forskning och stödjer March for Science, hoppas vi ses den 22 april! säger Camilla Svensson, ordförande.

Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt i samhällsdebatten vill vi värna källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt. Marchen är också ett tillfälle att fira forskningen.

Vårt samhälle bygger på resultat från forskning. För oss, liksom för många andra svenska organisationer och företag, är vetenskap en grundpelare i vår verksamhet. Samhället och forskarna behöver varandra för att klara utmaningarna som mänskligheten står inför.

Vi hoppas att så många som möjligt också vill stödja manifestationen den 22 april för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap!

Sveriges unga akademis ledamöter deltar i March for Science Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och New York.

Stockholm: Samling och avmarsch kl. 12.00 från Mariatorget via Sankt Paulsgatan - Götgatan - Hökens gata - Östgötagatan - Folkungagatan - Götgatan till Medborgarplatsen. Manifestationen avslutas med tal av företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare på scen kl. 13.30-15.00.

Mer information

March for Science Manifest Pdf, 250.4 kB, öppnas i nytt fönster.

marchforscience.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm