Panel karriärseminarium Uppsala universitet

Anders Ekström, Marika Edström och Mats Larhed.

Start för akademins turné om karriärfrågor


Hur lyckas du som forskare vid Uppsala universitet och i Sverige? Detta var temat för ett karriärseminarium som Sveriges unga akademi arrangerade tillsammans med Junior Faculty vid Uppsala universitet den 22 mars. Seminariet var mycket lyckat och akademien planerar nu att ta konceptet vidare på turné till flera lärosäten.

Onsdagen den 22 april samlades ett hundratal yngre forskare från alla fakulteter för att lära sig mer om hur karriärvägarna ser ut på Uppsala universitet och för att ställa frågor till representanter för fakultetsledningarna. Efter en kort introduktion av de arrangerande organisationerna – Junior Faculty i Uppsala samt Sveriges unga akademi – presenterade professor Mats Larhed resultaten av den utredning om karriärvägar vid Uppsala universitet som han lett. Mats Larhed beskrev nuläget och konstaterade själv att det i dagsläget kan vara svårt att se systematiken i de olika tjänster som finns för forskare vid universitet. Publiken ställde många frågor och det blev tydligt att behovet av att nå ut med information om karriärvägar är stort.

Efter en stärkande fikapaus fortsatte seminariet med ett panelsamtal med representanter för alla fakultetsledningarna deltog. Mats Larhed (medicin och farmaci) fick sällskap i panelen av Marika Edström (teknik och naturvetenskap) och Anders Ekström (humaniora och samhällsvetenskap). Diskussionen mellan panel och publik var livlig och handlade om olika aspekter av karriärvägar, jämställdhet och kriterier för befordran inom de olika fakulteterna, samt vilka förändringar som är på gång. Intresset för att diskutera dess viktiga frågor var ömsesidigt och panelen ställde i flera fall frågor tillbaks till publiken för att få veta mer om specifika problem.

Anna Wetterbom, vd Sveriges unga akademi

Anna Wetterbom, akademins vd

– Att döma av intensiteten i publikens frågor så var detta seminarium efterlängtat. Vi hoppas att detta kan leda till en fortsatt konstruktiv dialog mellan Junior Faculty och ledningen vid Uppsala universitet. Sveriges unga akademi planerar nu att ta konceptet på turné under hösten. På så vis vill vi lyfta diskussionen om karriärvägar både lokalt på lärosätena och i ett bredare nationellt perspektiv, säger Anna Wetterbom, akademins vd.

Efter seminariet erbjöds chans till nätverksutbyte vid det gemensamma minglet.

Junior Faculty är en organisation för juniora forskare som disputerat men inte har fast forskartjänst. Junior Facultys övergripande mål är att främja karriärmöjligheterna för de forskare som organisationen företräder.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm