Rifo-nätverksåterträff

Från vänster medsols runt bordet: departementsrådet Karin Schmekel, akademins vd Anna Wetterbom, departementssekreterare Thomas Neidenmark, Martin Leijnse, docent i fysik och ledamot i Sveriges unga akademi, och Helena Filipsson, professor i kvartärgeologi och akademiledamot.

Riksdagsledamöter och Sveriges unga akademi-ledamöter på återträff i riksdagen


Den 15 mars besökte ledamöter ur Sveriges unga akademi riksdagen för återträff i 2016–2017 års nätverksprogram för forskare och politiker. Nätverksprogrammet är ett samarbete mellan akademin och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, RIFO.

Nätverksprogram i riksdagen

Riksdagledamot och professor i klinisk farmakologi, Finn Bengtsson (till höger), i samtal med Sveriges unga akademi.

I dagens program ingick ett möte med Finn Bengtsson, riksdagsledamot och professor i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet, ett tillfälle för samtal om erfarenheter och idéer kring samverkan med forskare samt om att som forskare aktivera sig politiskt. Akademin besökte också Utbildningsdepartementet och departementsrådet Karin Schmekel och departementssekreterarna Anna Beijmo och Thomas Neidenmark.

Mer information

Nätverksprogrammet

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm