EU Commission Research and Innovation

Mest ros till Vetenskapsrådets inspel till FP9


Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström skriver på vr.se om deras inspel till FP9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är mycket glädjande att se att Sveriges största statliga forskningsfinansiär är enig med Sveriges unga akademi om vikten av ett fortsatt starkt stöd för ERC, för forskarmobilitet (genom programmet Marie Sklodowska Curie) och öppen tillgång till forskningsresultat!

Läs Sveriges unga akademis position statement (engelska)

Akademin har tidigare skickat ett inspel till kommissionen om halvtidsutvärderingen av Horizon 2020 och FP9 och vill i stödet till ERC gå ännu längre än Vetenskapsrådet och vi förespråkar att budgeten för ERC inte bara bör bibehållas på nuvarande nivå utan även bör öka. ERC har en idag viktig roll som finansiär av grundforskning och om de aviserade nedskärningarna av den amerikanska forskningsbudgeten genomförs så kommer ERC:s betydelse att öka ytterligare.

Även för humaniora och samhällsvetenskap (SSH) vill Sveriges unga akademi gå längre än Vetenskapsrådet. Vi instämmer i att SSH är en viktig del i att adressera samhällsutmaningarna men vill att SSH bibehålls som ett eget område med bibehållen budget.

Arbetet med att formulera en nationell förhandlingslinje för FP9 pågår redan och Sveriges unga akademi vill vara med och bidra i detta viktiga arbete.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm