Ericka Johnson Foto: Markus Marcetic/Sveriges unga akademi

Ericka Johnson Foto: Markus Marcetic/Sveriges unga akademi

Open Science Conference 2017 i Berlin


Den 20–22 mars deltog Ericka Johnson i en konferens om Open Science i Berlin, anordnat av Leibniz science 2.0. Här rapporterar hon från konferensen.

Dag 1 utgjorde en hands-on diskussions- och övningsworkshop kallad ”Barcamp”. Vi diskuterade olika metoder och verktyg för att tillämpa Open Science, dels i vetenskapliga praktiker: när i den vetenskapliga processen kan man vara 'open' samt hur? och dels i undervisning: hur kan vi ta till oss open data eller resultat i undervisning? Hur kan vi utbilda en ny generation av unga forskare som har kompetensen som krävs för att göra Open Science?

Dagarna 2 och 3, de mer formella konferensdagarna, erbjöd intressanta föredrag från ett stort spektrum av stakeholders inom Open Science. Det som blev klart var att Open Science är ett mycket brett begrepp som innefattar allt från debatter om och verktyg och plattformar för open access, till och förvaring av data, till öppen publicering och användning av forskningsresultat av forskare samt andra grupper i samhället, exempelvis i open access tidskrifter och open education resources. Gång på gång blev det också klart att open inte är det samma som 'free', det vill säga utan kostnad. Dock lyste lyckade affärsmodeller för finansiering av öppna plattformar med sin frånvaro.

Konferensens middag ägde rum på Berlins naturhistoriska museum, Museum für Naturkunde. Förutom att det var roligt och lite rysligt att äta bland dinosaurieskelett, var detta en utryck för hur konceptet Open Science är ett ämne som i sin grund behandlar förhållandet mellan forskning/forskaren och andra aktörer i kunskapssamhället som museer, bibliotek, förlag, politiker och skolor.

Bakgrund

The Open Science Conference 2017 är den fjärde internationella konferensen arrangerad av i Leibniz Research Alliance Science 2.0 och utgör en fortsättning på föregångaren Science 2.0 Conference. Konferensen är tillägnad Open Science-rörelsen och är ett forum där forskare, bibliotekarier, praktiker, politiker och andra centrala intressenter diskuterar och utbyter idéer och erfarenheter. Årets tema handlade om öppna resurser för utbildning, dessa resurser omfattar kursmaterial (tryckta och digitala), kit och moduler, strömmad video, mjukvara och andra verktyg, material eller tekniker som används för att främja öppen tillgång till kunskap. Sveriges unga akademi har gjort en rad inspel och seminarier samt medverkat i olika sammanhang för att diskutera och bidra till en positiv utveckling av Open Science.

Mer information

Open Science Conference (talare, posters, program) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm