Akademimöte i Stockholm 2016 Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Akademimöte: ledamöter och personal i september 2016. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Akademimöte i Stockholm


Den 26–27 april arrangeras vårens andra akademimöte Kungliga Tekniska högskolan och Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.

Akademimöten

Akademimöten är i kärnan i akademins verksamhet och innebär två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls fyra till fem gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Gäster

Sveriges unga akademi välkomnar Göran K. Hansson, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien och ledamot i Sveriges unga akademis stiftelsestyrelse, och Sigbritt Karlsson, rektor vid Kungliga Tekniska högskolan till aprilmötet i Stockholm.

Göran K. Hansson Foto: Markus Marcetic
Sigbritt Karlsson Foto: Adam af Ekenstam

Göran K. Hansson och Sigbritt Karlsson Foto: Markus Marcetic, Adam af Ekenstam

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm