Kirsten Kraiberg Knudsen och Alexandre Antonelli Foto: Markus Marcetic, Erik Thor/Sveriges unga akademi

Science café på Vetenskapsfestivalen: Tillit till nyheter och fakta, kan forskare hjälpa?


Kan forskares tankesätt och metoder hjälpa mot faktaresistens och falska nyheter? Att alltid ifrågasätta, kontrollera källan och våga utmana. Lyssna till forskare och ställ frågor om deras arbete och hur det kan omsättas till kritiska glasögon för alla.

Medverkande: Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och Kirsten Kraiberg Knudsen, docent i astronomi på Chalmers tekniska högskola, båda ledamöter i Sveriges unga akademi. Vetenskap & Allmänhets Lotta Tomasson leder samtalet.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm