Elisabet Nihlfors, Thomas Strand och Per Kornhall Foto: Mikael Wallerstedt (Nihlfors), Eva Wernlid (Kornhall)

Skola på vetenskaplig grund: salong med Sveriges unga akademi


Dag: onsdag 19 april
Tid: 19.00
Endast inbjudna gäster

Skollagen fastslår att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär det? Vad i skolan ska forskningsbaseras? Vilka vetenskapliga discipliner bör fungera som denna bas? Vilka blir eleverna och läraren i en skola på vetenskaplig grund? Under kvällen diskuterar vi dessa frågor och andra ämnen i gränslandet mellan skola och vetenskap.

Andreas Ryve Foto: Markus Marcetic/Sveriges unga akademi

Andreas Ryve

MEDVERKANDE

”Skola på vetenskaplig grund, lösning eller möjlighet?”
Per Kornhall
, Fil. dr i växtsystematik, legitimerad gymnasielektor, konsult och författare

”Mod att leda utbildning
Elisabet Nihlfors
, professor i pedagogik vid Uppsala universitet

”Hur säkerställer vi en skola som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet?”
Thomas Strand
, riksdagsledamot (S), ordförande Rifo Sällskapet för Riksdagsledamöter och Forskare

Moderator: Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola, affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier, ledamot i Sveriges unga akademi

Hemma hos Nina Rehnqvist, hjärtspecialist och ordförande för SBU, pratar, lyssnar och låter vi oss inspireras tillsammans under kvällen i Sveriges unga akademis salongsformat!

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm