Stefan Arora Jonsson och Steffi Burchardt presenterar spelet för de grymma deltagarna på SciFest. Foto: Anna Kjellström/Sveriges unga akademi

Akademin spelade Mundus på SciFest


Stefan Arora Jonsson, professor i företagsekonomi, och Steffi Burchardt, vulkanforskare, spelade vetenskapsspelet Mundus med högstadieelever på vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala den 9 mars.

Vetenskapsspelet Mundus går ut på att med hjälp av vetenskaplig metod utforska en ny värld – Mundus. Stefan Arora Jonsson och Steffi Burchardt introducerade spelet och berättelsen som inleder en spelomgång. Sen delades frågekorten ut där deltagarna kunde välja olika svårighetsgrad. Svårare frågor tar längre tid, men ger också mer poäng. Sen fick spelarna söka ledtrådar eller ”bevis” bland posters som uppsatta i spellokalen. När de trodde sig ha rätt svar skulle spelarna söka upp en Stefan eller Steffi. Var svaret rätt fick de ”publicera” frågekortet tillsammans med tillhörande svarskort på ett bord. På bordet med publicerade kort ackumulerades kunskap under spelets gång som de andra spelarna kunde ta del av.

– Till exempel torsdagens pass med eleverna från Gimo var kul. När vi började tänkte de att vetenskap är något långt ifrån deras värld, något som gamla gubbar i vita labbrockar gör. Efter passet förstod de att även de själva skulle kunna bli forskare, och att det som krävs är nyfikenhet och lite envishet. Jag blev djupt imponerad av att de tog sig an de svåraste frågorna och klarade sig utmärkt trots att svenska är inte deras modersmål, säger Steffi Burchardt.

Mundus på SciFest Foto: Anna Kjellström/Sveriges unga akademi

Mer information

SciFest

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm