Anmodan gällande meriteringsanställningar

Inspel om meriteringsanställningar


Sveriges unga akademi vill göra det möjligt att söka meriteringstjänster före disputation. I ett brev till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson föreslår akademin en revidering av Högskoleförordningen.

Läs brevet här Pdf, 533.6 kB.

Som det är nu kan inte doktorander söka meriteringsanställningar som postdoktor, forskarassistent och biträdande lektor. ”Det är att likna vid att inte kunna söka till universitets- och högskoleutbildningar förrän efter det att gymnasiet avslutats, eller att inte kunna söka jobb förrän efter det att universitetsutbildning avslutats och examensbevis erhållits”, skriver akademin och föreslår att skrivelsen ändras så att den som med stor sannolikhet kan uppfylla kriteriet om avlagd doktorsexamen vid tillträdesdatum, är behörig att söka och erbjudas anställning med villkoret att kriteriet är uppfyllt vid tillträdet.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm