Julia Uddén, Helene Hellmark Knutsson och Kirsten Leistner

Julia Uddén, Helene Hellmark Knutsson och Kirsten Leistner. Foto: Emma Burendahl

Forskarpris för att öka jämställdheten inom akademin


Pressmeddelande: Inför Internationella kvinnodagen hölls igår prisutdelningen för L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset 2017 med stöd av Sveriges unga akademi. Det årliga priset uppmärksammar två lovande kvinnliga forskare och syftar till att öka jämställdheten inom forskningsvärlden. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, överlämnade priset under ceremonin som hölls i Bankhallen i Stockholm.

I samband med prisutdelningen hölls ett panelsamtal om behovet av kvinnor inom forskning och hur vi kan öka takten för en mer jämställd akademi. Moderator var Gabriella Ahlström, journalist och författare.

– Vetenskapen och akademin behöver arbeta aktivt för att främja andelen kvinnor inom forskning för att kunna ta tillvara på den talang som finns. Institutionerna måste ta sitt ansvar och våga satsa på talang och kompetens, oavsett kön och nätverk. Det är viktigt och inte lätt att känna igen kompetens som inte ser ut som den egna kompetensen. Det finns ett motstånd och det måste benämnas som motstånd. Det är så vi förändrar och utvecklas, säger Agneta Stark, paneldeltagare och docent Företagsekonomi.

Kvinnor är underrepresenterade inom forskningsvärlden idag. Ungefär hälften av doktoranderna är kvinnor men de fortsätter inte sin karriär och idag är endast 25 % av alla professorer kvinnor. Inom naturvetenskap och teknik är siffran endast 16 %. Ökningstakten är långsam och har dessutom stannat av de senaste åren.

– Regeringens målsättning är att hälften av alla nyrekryterade professorer ska vara kvinnor år 2030. Vi arbetar aktivt för att Sverige ska vara ett av världens främsta forskningsländer. Det målet kommer vi aldrig klara om vi inte blir mer jämställda och ökar andelen kvinnor inom akademin, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Årets pristagare är Kirsten Leistner, fil dr. i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola, och Julia Uddén, fil dr. i kognitiv neurovetenskap och Pro Futura-forskare vid Stockholms universitet. Kirsten Leistner forskar kring hur man minskar mängden förorenade utsläpp från person- och lastbilar och Julia Uddén forskar kring varför vissa människor är bättre på att kommunicera än andra. Det är andra året priset delas ut i Sverige.

– En generell utmaning är att medvetenheten om jämställdhetsproblematiken inom akademin av naturliga skäl är för låg. Det finns en omedveten diskriminering där kvinnors prestationer konsekvent undervärderas jämför med mäns. I en studie där en man och en kvinna har exakt samma CV går jobbet betydligt oftare till mannen. Och dessutom med högre lön. Det positiva är att om granskaren uppmanas att ta hänsyn till detta innan, så blir resultaten annorlunda. Det finns mängder av forskning som visar hur män och kvinnor inom akademin behandlas olika. Inom undervisning tex, kan man i studentevalueringar se att manligare lärare efter avslutad kurs, i snitt får en poäng högre på en femgradig skala än kvinnliga lärare. En konkret åtgärd för en mer jämställd akademi, vore att sätta in åtgärder redan här, säger Julia Uddén, pristagare.

L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi instiftades för att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär och skapa förebilder för kommande generationer. Priset delas ut av L’Oréal, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi.

Mer information

Intervju med pristagare Julia Uddén i SR Vetenskapsradion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressbilder Flickr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm