Mundus

Expedition Mundus i pdf-format

2017-01-10

Mundus är tillgängligt som pdf. Här hittar du alla pdf:er som behövs för att göra en kopia av spelet eller bara ta en titt på det. För professionell utskrift i stor skala, se de juridiska riktlinjernaPDF.

Spelet omfattar följande material:

 • Handledning för lärare, inklusive en inledande och en avslutande berättelse.
 • 31 källor (A4 blad med ritningar, grafer, tabeller osv).
 • Fråge- och svarskort, uppdelade i tre kategorier:
  - Basnivå (ljusgrön, numrerade B1 till B50)
  - Nivå 1 (röd, numrerade 1 till 51)
  - Nivå 2 (mörkgrå, numrerade 52 till 108)
  - Nivå 3 (blå, numrerade 109 till 141)

Expedition Mundus kan anpassas till alla skolåldrar. Förutom materialet som anges ovan, behövs ett tomt pappersark för varje grupp elever. Detta behövs när de har samlat in och "publicerat" sina svar för att hålla ordning på poängen. Mer information finns i i handledningen för lärare.

Allmänt

Handledning för lärarePDF

Mundus källorPDF

Mundus Fråge- och svarskort for dubbelsidig utskrift:

Mundus frågor BasnivåPDF

Mundus frågor Nivå 1PDF

Mundus frågor Nivå 2PDF

Mundus frågor Nivå 3PDF


Mundus svar Basnivå PDF

Mundus svar Nivå 1PDF

Mundus svar Nivå 2PDF

Mundus svar Nivå 3PDF


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk