Etiksymbol

Om forskningsetik 4(4): Vetenskapen och ansvaret för det möjliga


Dag: måndag den 15 maj
Tid: kl. 13.00–16.00
Plats: Stora hörsalen i KBC-huset Linnaeus väg 6, Umeå universitet
Arrangör: Sveriges unga akademi och Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet
Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och bulle ingår.
Anmälan (nedan) är obligatorisk, senast den 11 maj
Ladda gärna ned och sprid: flyer Pdf, 674.4 kB, öppnas i nytt fönster. och poster Pdf, 524.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Twitter: @Ungaakademin #foetik

Tema för seminariet är vetenskapliga framsteg som möjliggör stora förändringar, potentiellt både bra och skadliga, och vilket ansvar vi har för för dessa möjligheter. Den revolutionerande CRISPR/Cas9 metoden inom genteknik, automatisering och AI är exempel. Seminarieserien Den gode forskaren är ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet.

Tidigare delar i serien:

Del 1: Forskningsfuskets ansikten

Del 2: Kan vi lita på forskningen? Om tillförlitlighet och reproducerbarhet.

Del 3: När blir forskning oetisk ur ett demokratiperspektiv?

Medverkande och preliminärt program

Medverkande etiksemiarium i Umeå

Övre raden: Maria Thuveson, Olle Häggström, Madeleine Hayenhjelm, Kjell Asplund (Foto: Wikimedia (Häggström), Björn Mattisson (Asplund) Nedre raden: Christer Nordund, Virginia Langum och Klas Markström Foto: Markus Marcetic/SUA (Nordlund), Anders Holm (Langum)

13.00–13.10 Välkomna! Introduktion
Klas Markström Länk till annan webbplats., docent i matematik vid Umeå universitet och ledamot i Sveriges unga akademi och Maria Thuveson, chef för forskningsfinansieringsavdelningen vid Vetenskapsrådet och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik

13.10–13.30 Den nya gentekniken CRISPR/Cas9 – potentiellt revolutionerande på både gott och ont?
Madeleine Hayenhjelm, universitetslektor i filosofi vid Umeå universitet, och Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, tidigare ledamot i Sveriges unga akademi

13.30–13.50 Även etiken måste ligga i frontlinjen
Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, professor emeritus i medicin, Umeå universitet

13.50–14.30 Diskussion

14.30–15.00 Kaffe och förfriskningar

15.00–15.20 Är det moraliskt försvarbart att bedriva forskning som resulterar i global katastrof?
Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers

15.20–15.55 Panelsamtal
Panelsamtal med föredragshållarna samt Virginia Langum, docent i engelsk litteratur vid Umeå universitet och ledamot i Sveriges unga akademi. Moderatorer: Klas Markström och Maria Thuveson

16.00 Slut

Anmälan

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm