FWIS symbol

Prisutdelning L'Oréal-Uneso For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi


Dag: måndag 6 mars
Endast på inbjudan

Priset delas ut av Sveriges unga akademi, L'Oréal Sverige och Svenska Unesco-rådet. Det belönar två framstående kvinnor inom forskning för sina meriter samt utveckling mot självständighet med syftet att uppmuntra en fortsatt forskarkarriär. Priset har rönt stort intresse bland kvinnor inom forskning i Sverige och ett stort antal ansökningar inkom under utlysningsperioden.

Mer information

L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm