Akademimöte i Göteborg 2014 Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Akademimöte i Göteborg


Den 8–9 februari är det dags för årets första akademimöte, denna gång träffas akademin i Göteborg.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Gäster

Sveriges unga akademi välkomnar Jan-Eric Sundgren och Jörgen Tholin till akademimötet i Göteborg.

Jan-Eric Sundgren
Jörgen Tholin

Gäster: Jan-Eric Sundgren, ordförande i Stiftelsen för Sveriges unga akademi, Professor i materialfysik, ordförande i Rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet, Senior CEO Advisor Volvo Group, och Jörgen Tholin, universitetsdirektör och chef för den universitetsgemensamma förvaltningen vid Göteborgs universitet.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm