Vad är Sveriges unga akademi ?

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har 35–40 ledamöter valda på fem år.

Sveriges unga akademis verksamhet drivs av en vd och ett sekretariat som finns i Kungl. Vetenskapsakademiens lokaler på Frescati i Stockholm. 

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm