Om forskningsetik 3(4): När blir forskning oetisk ur ett demokratiperspektiv?

2017-02-10

Dag: fredag 10 februari
Tid: kl. 13.00–16.00
Plats: Dragonen, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arrangör: Sveriges unga akademi och Vetenskapsrådets expertgrupp för etik i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och förfriskningar ingår.
Anmälan (nedan) är obligatorisk.
Ladda ned och sprid en poster om seminariet (a3 pdf)PDF
Twitter: @Ungaakademin #foetik
Seminariet filmas.

Tidigare delar i seminarieserien:
Etikseminarium 1(4) i Lund 29 sep: Forskningsfuskets ansikten
Etikseminarium 2(4) i Stockholm 17 nov: Kan vi lita på forskningen?

Tre trender utmanar till etiska överväganden idag för forskare i ett demokratiskt samhälle. För det första är demokratin, yttrandefriheten och den akademiska friheten under stark press idag på många håll i världen. För det andra så investerar djupt odemokratiska länder stort i forskning och söker samarbeten med etablerade universitet i demokratier. Slutligen så återfinns auktoritära tendenser som vill påverka forskningen också i Sverige. Varmt välkommen till del tre i serien om forskningsetik där vi tar oss an dessa mycket aktuella frågor!

Medverkande etikseminariet

Staffan I. Lindberg, Torun Lindholm, Peter Esaiasson, Sharon Rider, Maria Stern och Nils-Eric Sahlin. Foto: Markus Marcetic/SUA (Lindberg), Malin Strandvik (Lindholm), Peter Gustavsson (Rider), Johan Wingborg (Stern)

Program (ladda ned pdfPDF)

13.00–13.15 Välkomna! Introduktion
Staffan I. Lindberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och ledamot i Sveriges unga akademi, och Torun Lindholm, professor i psykologi vid Stockholms universitet och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik

13.15–13.30 Sanningssökandet är viktigare än vaga demokratibekännelser 6.90 dagar i veckan
Peter Esaiasson, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

13.30–13.45 Finns det plats för den opartiske forskaren i dagens universitet? Etik och expertis i vetenskap
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet

13.45–14.15 Frågor från publiken och diskussion
Moderatorer: Staffan I. Lindberg och Torun Lindholm

14.15–14.45 Kaffe och förfriskningar med tilltugg

14.45–15.15 Forskning för fred och utveckling: etiska och politiska dilemman
Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet

15.15–15.55 Panel
Panelsamtal med våra talare samt Nils-Eric Sahlin, ordförande för Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, professor i medicinsk etik, Lunds universitet. Moderatorer: Staffan Lindberg och Torun Lindholm

16.00 Slut

Anmälan

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk