År 1 omslag

Sveriges unga akademi år 1


Sveriges unga akademi grundades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och med ekonomiskt stöd från Ragnar Söderbergs stiftelse. Syftet var att skapa ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden.

År 1

År 1 (pdf)

Läs mer (pdf) Pdf, 1007.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Den första uppsättningen ledamöter i Sveriges unga akademi bestod av tjugotvå unga forskare som valdes ut av en panel med tio KVA-ledamöter. Ung forskare definierades som en forskare som hade disputerat upp till ca tio år innan invalet. Antalet ledamöter i Sveriges unga akademi skall gradvis utökas till fyrtio stycken. Mandatperioden för en ledamot är begränsad till fem år, varför kompositionen av gruppen, liksom representationen av vetenskapliga discipliner, kommer att variera över tid.

Sveriges unga akademi invigdes av KVA:s förste vice preses, Stefan Claesson, och ständige sekreterare, Staffan Normark vid en ceremoni på KVA. Frön av svenska ängsblomster såddes och överlämnades till Sveriges unga akademis första ordförande, Helene Andersson Svahn, och verksamhetschef, Anna Sjöström Douagi, för att symbolisera relationen mellan de två akademierna: KVA initierade bildandet av Sveriges unga akademi, på initiativ av den tidigare ständige sekreteraren Gunnar Öquist, men därefter får Sveriges unga akademi växa på egen hand och oberoende av KVA.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm