Sveriges unga akademi år 3


Sveriges unga akademis tredje år var ett händelserikt år då akademin tog steget till att bli en egen fristående organisation i form av en stiftelse, allt enligt de ursprungliga planerna.

År 3 omslag

År 3 (pdf)

Läs mer (pdf) Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen för Sveriges unga akademi instiftades den 24 oktober 2013 av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse. Utöver detta har akademiåret varit fyllt av aktiviteter. Vi har bland annat haft fyra händelserika akademimöten, arrangerat två välbesökta seminarier, fått besök av Japans unga akademi, arrangerat en sommarforskarskola för gymnasieungdomar och för första gången gett ut en bok som vi lanserade i samband med bokmässan i september.

Sveriges unga akademi har på kort tid blivit en attraktiv mötesplats för några av Sveriges bästa unga forskare och vi har haft glädjen att för andra gången välkomna nya ledamöter som berikat akademin med nya perspektiv. Vi ser återigen med spänning fram emot att få välkomna ytterligare nya ledamöter in i verksamheten inför vårt fjärde år (finns presenterade på sidan 29 i årsberättelsen). Den internationella rörelsen av unga akademier, som brukar refereras till som ”The Young Academy movement”, fortsätter växa och i år har vi bland annat fått en systerakademi i Kenya, som vi närvarade vid bildandet av. Nu har vi ännu ett händelserikt akademiår framför oss och vi startar med en ny omgång av vår sommarskola ”Forskarmöten”, samt inför valet i höst, kommer vi att hålla en hearing som äger rum den 5 september.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm