VA-dagen Jens Hjerling Leffler Foto: Erik Cronberg/VA

Panel: Sven Stafström, Astrid Söderbergh Widding, Charlotta Tjärdahl och Jens Hjerling-Leffler. Moderatorer: Karin Larsdotter och Anders Sahlman. Foto: Erik Cronberg/VA

Akademin i samtal om öppen vetenskap på VA-dagen 2016

2016-10-25

Open science, öppen vetenskap, stod i fokus för Vetenskap & Allmänhets VA-dag 2016. Sveriges unga akademi har gjort gemensamma ställningstaganden om öppen vetenskap med de andra unga akademierna i Europa under året. Jens Hjerling-Leffler medverkade på VA-dagen och berättade om dem.

Ta del av ställningstagandet om Open accessPDF

Ta del av ställningstagandet om Open dataPDF

Sveriges unga akademi är positiva till öppen vetenskap men ser också vissa risker i implementeringen. Jens framhöll att det är viktigt att forskarna är representerade i utformningen av ett sådant system.

Regeringens syn på öppen vetenskap framfördes av Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet hos forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

– Tillgång till öppen data och forskningsresultat är en viktig demokratifråga, framhöll Karin Röding.

Se Hjerling-Lefflers inlägg i panelsamtalet.

Mer information

VA-dagen 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk