Vägen till friare och djärvare forskning

Inspel Forskningspropositionen 2012


Vägen till friare och djärvare forskning: Ett förslag i tio punkter inför
forskningspropositionen 2012 från Sveriges unga akademi.

Läs Vägen till friare och djärvare forskning här Pdf, 348.6 kB, öppnas i nytt fönster.

SAMMANFATTNING

Vetenskaplig forskning låter oss förstå oss själva och den värld vi lever i, öppnar vägen till lösningar på stora samhällsproblem samt bidrar till Sveriges välstånd. Forskare i Sverige producerar en stadigström av vetenskapliga rapporter, men de verkligt nyskapande genombrotten blir allt färre. Detta samtidigt som stora ekonomiska satsningar görs på forskning och innovation. Denna utveckling är allvarlig och kräver en politik som gör att vi får ut mer per satsad forskningskrona. Sveriges unga akademi presenterar inför forskningspropositionen 2012 tio förslag för en friare och djärvare forskning som ger det oväntade chansen att avslöja sig.

Vi vill se en fortsatt offensiv satsning på forskning, men ett reformerat fördelningssystem krävs för att öka utväxlingen av satsade medel. De satsningar på stora konsortier som präglat statligfinansiering under det senaste decenniet har hämmat nyskapande, hindrat unga forskare från att utveckla sin självständighet och minskat jämställdheten inom akademin. Genom att stora medelreserverats till godtyckligt identifierade strategiska områden har hela sektorer, särskilt humaniora och samhällsvetenskap, satts på undantag och möjligheterna för nya styrkeområden att utvecklaskringskurits. En idébaserad verksamhet som forskning kräver en ständig tillströmning av nya begåvningar som kan utmana gamla dogmer. Därför behövs tydliga tjänstestrukturer som lockarunga människor att börja och stanna inom forskningen och en kraftig satsning på mobilitet för att rekrytera världens forskartalanger till Sverige. Vi tror att en friare och djärvare forskning uppnås genom en rejäl upprustning av projektbidrag, fördelade efter transparenta vetenskapliga kvalitetskriterier. Vi vill också se en fortsatt ökning av kvalitetsbaserade basanslag, med syfte att ökavetenskapens frihet, inte rektorers och universitetsledningars envälde.

Vi är övertygade om att dessa förslag – genom långsiktighet, transparens och värnande av kvalitet – erbjuder en nystart för banbrytande forskning som gör det möjligt för Sverige att åter ta en tätposition inom vetenskap och innovation.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm