Inspel: Så här löser vi karriärfrågan för unga forskare – ett förslag från Sveriges unga akademi

2013-01-25

Sveriges unga akademi presenterade 25 januari 2013 ett förslag till karriärsystem för unga forskare. I samband med detta skickades även förslaget till rektorerna vid de lärosäten som ingår i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Vi bad dem om deras synpunkter på förslaget. Är det här ett system de kan tänka sig att införa på sitt lärosäte? Har de valt en annan modell? Vilka överväganden har de gjort när de utformat sitt system? Vi vill med detta bidra till en konstruktiv debatt om hur vi löser karriärfrågan vid svenska universitet och högskolor och stärker svensk
forskning. Nedan kan du ta del av de svar som inkommit.

Läs Karriärförslaget här (6 sidor, pdf)PDF

Karriärförslaget lanseras (pressmeddelande pdf)PDF

Svar från lärosäten

Blekinge tekniska högskola, ej svar

Chalmers tekniska högskolaPDF

Dans och CirkushögskolanPDF

Ersta Sköndal högskola, ej svar

Försvarshögskolan, ej svar

Gymnastik- och idrottshögskolan, ej svar

Göteborgs universitetPDF

Handelshögskolan i Stockholm, ej svar

Högskolan Dalarna, ej svar

Högskolan i BoråsPDF

Högskolan i Gävle, ej svar

Högskolan i HalmstadPDF

Högskolan i Jönköping, ej svar

Högskolan i SkövdePDF

Högskolan Kristianstad, ej svar

Högskolan på Gotland, ej svar

Högskolan i Väst, ej svar

Karlstads universitet, ej svar

Karolinska InstitutetPDF

Konstfack, ej svar

Kungl. KonsthögskolanPDF

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, ej svar

Kungl. Tekniska högskolanPDF

Linköpings universitetPDF

Linnéuniversitetet, ej svar

Luleå tekniska universitet, ej svar

Lunds universitetPDF

Malmö högskola, ej svar

Mittuniversitetet, ej svar

Mälardalens högskola, ej svar

Operahögskolan i Stockholm, ej svar

Röda Korsets högskola, ej svar

Sophiahemmet högskola, ej svar

Stockholms Dramatiska högskola, ej svar

Stockholms universitetPDF

Sveriges LantbruksuniversitetPDF

Södertörns högskolaPDF

Umeå universitetPDF

Uppsala universitetPDF

Örebro universitetPDF

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk