Nyhetsarkiv 2017 2016 2015 2014
Författare debattartikel

Jenny Larsson (ordf.), Christian Forssén, Kristian Pietras, Camilla Svensson (vice ordf.), Marie Wiberg och Christian Broberger (forskningspolitisk talesperson).

Akademin på UNT Debatt om ändrad fördelning av basanslag

2015-12-22

Läs artikeln på UNT Debattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Långsiktig forskningspolitik ersätts av kortsiktig regionalpolitik: Sveriges unga akademi kritiserar att reglerna abrupt ändrats för hur de så kallade basanslagen till universiteten och högskolorna fördelas, något som drabbar yngre forskar särskilt hårt.

I dagarna klubbades ramarna för regeringens budget. Regeringen river i och med den föreslagna budgeten upp den fördelningsmodell för forskningens basanslag som fastlades i den senaste forskningspropositionen från 2012. Detta förfarande bryter mot rådande praxis att låta en beslutad forskningsproposition gälla tills nästa röstats igenom, vilket kan få stora konsekvenser i framtiden, skriver Sveriges unga akademi på UNT Debatt. Undertecknare är sex framstående forskare, ledamöter i akademins ledning samt akademins forskningspolitiska talesperson.

Mer information

Läs artikeln på UNT Debattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk
Instagram