Etiksymbol

Om forskningsetik 4(4): Vetenskapen och ansvaret för det möjliga

2017-05-15

Dag: måndag den 15 maj
Tid: kl. 13.00–16.00
Plats: Umeå universitet
Arrangör: Sveriges unga akademi och Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet
Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och förfriskningar ingår.
Anmälan (nedan) är obligatorisk
Twitter: @Ungaakademin #foetik

Tema för seminariet är vetenskapliga framsteg som möjliggör stora förändringar, potentiellt både bra och skadliga, och vilket ansvar vi har för för dessa möjligheter. Den revolutionerande CRISPR/Cas9 metoden inom genteknik, automatisering och AI är exempel. Seminarieserien Den gode forskaren är ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet.

Tidigare delar i serien:

Del 1: Forskningsfuskets ansikten

Del 2: Kan vi lita på forskningen? Om tillförlitlighet och reproducerbarhet.

Del 3: När blir forskning oetisk ur ett demokratiperspektiv?

Program publiceras inom kort

 

Medverkande

Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, professor emeritus i medicin, Umeå universitet
Madeleine Hayenhjelm, universitetslektor i filosofi vid Umeå universitet
Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers
Virginia Langum, docent i engelsk litteratur vid Umeå universitet och ledamot i Sveriges unga akademi
Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, tidigare ledamot i Sveriges unga akademi
Moderatorer: Klas Markström, docent i matematik vid Umeå universitet och ledamot i Sveriges unga akademi och Maria Tuvesson, chef för forskningsfinansieringsavdelningen vid Vetenskapsrådet

Anmälan

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk
Instagram