Vad är Sveriges Unga Akademi ?

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av de mest framstående unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin bildades 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien. Ung i sammanhanget är en forskare som disputerat för högst tio år sedan.

Sveriges unga akademi består av 33 ledamöter. Man blir invald som ledamot för en 5-årsperiod, så sammansättningen av Sveriges unga akademi varierar för varje år. Kriterier för inval är vetenskaplig excellens samt att forskaren visar ett starkt engagemang för Sveriges unga akademis frågor. Alla vetenskapliga discipliner är välkomna men kommer inte vara representerade vid varje tidpunkt. Sveriges unga akademi strävar efter att ha en så bred fördelning av ämnen representerade som möjligt.

Sveriges unga akademis verksamhet drivs av en vd och ett sekretariat finns i Kungl. Vetenskapsakademiens lokaler på Frescati i Stockholm. 

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk
Instagram