Läs om akademins Karriärförslag

Vi vill med detta bidra till en konstruktiv debatt om hur vi löser karriärfrågan vid svenska universitet och högskolor och stärker svensk forskning.

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk