Sveriges unga akademi på YouTube:

Läs det senaste nyhetsbrevet!

Med krönika av Anna Sjöström Douagi och notiser om Forskarmöten, kommande seminarium, vetenskaplig salong m.m.

Läs om akademins Karriärförslag

Vi vill med detta bidra till en konstruktiv debatt om hur vi löser karriärfrågan vid svenska universitet och högskolor och stärker svensk forskning.

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk
Instagram